ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 69 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވުމުން، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިންތަކާއި ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 69 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 69 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:06 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.