ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 67 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސް އާއި ހަވާލުކުރުމަށާއި މިމުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 24،25 އަށް ލަސްކުރުމަށާއި މިމުބާރާތުގެ ބައިވެރިވާން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތު ދިނުމަށާއި މިމުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް ފޭސް ޖަމުއިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިނަމަވެސް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަވައިދާއިއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުބާރާތް ކުރިއަށް ދޭތޯ ވިލަރެސް ކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 67 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 67 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:58 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.