ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 66 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް 2 ދަރިވަރުން ހޮވިފައިވާތީ، އެދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމަށާއި ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރަކަށް 500/-ރ. ގެ އިނާމު ފައިސާ ވައުޗަރ ދިނުމަށާއި ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގައި  ފައިނު ސްކޫލުގެ ޤުރުއާން މުދައްރިސް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒާހިރު ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 66 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 66 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:57 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.