ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތިރީގައިމިދަންނަވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ނީލަންކިޔުން 18 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

1. 03 ދޮރާއި ދޮރުފަތް (ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނެގި)
2. 05 ޕާޓްޝަން (ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނެގި)
3. ކާނީ ދަރުލަކުޑި (ހުޅަނގުކޮޅު ޖީއޯ ބޭގް ޖެއްސި ސަރަހައްދުން ނެގި)
4. ދިއްގާ ލަކުޑި (ސްކޫލް މަގުން ނެގި)

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން އެދުވަހުގެ އެގަޑިޔަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވުން އެދެމެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 6580072 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ނީލަމުން މުދާ ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު އެތަނުން ގެންދަވަންވާނެއެވެ.


މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:45 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.