ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މަސްވެރިންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޢާއްމު ޤަވާޢިދުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރއިން އެކުލަވާލާ މަސްވެރިންގެ ދަފުތަރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ( ފަޅުވެރިން، ކެޔޮޅުން، އޮޕަރޭޓަރުން، އޮޑިވެރިން ) މިދަފުތަރުގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމުގައި އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ވީމާ، މިދަފުތަރުގައި ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާ ބޭފުޅުން މިއަދުން ފެށިގެން 27 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަންނޯޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މަސްވެރިންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ މަސްވެރިންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:15 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.