ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފުޓްސަލް ދަނޑު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއަށް ދޫކުރުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށްގެންދާ ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، މިރަށު ފުޓްސަލް ދަނޑު މިއަދުން ފެށިގެން 16 ޑިސެމްބަރ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 04:00 ން 06:00 އަށް ކޮމެޓީއަށް ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.

މިހެންވެ މިވާހަކަ ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުންކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.


ފުޓްސަލް ދަނޑު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއަށް ދޫކުރުން ފުޓްސަލް ދަނޑު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއަށް ދޫކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:32 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.