ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ވޮލީކޯޓުގައި ލައިޓް ޖަހާ ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

ވޮލީކޯޓުގައި ލައިޓް ޖަހާ ދިއްލުމަށް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ކައުންސިލާއި ރަށުގެ ޒުވާނުން ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތުން ވޮލީ ކޯޓުގައި ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިމިފަ.

ވޮލީކޯޓުގައި ލައިޓް ޖަހާ ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޮލީކޯޓުގައި ލައިޓް ޖަހާ ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:21 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.