ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޤުރްއާން އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް އާންމުކުރުން

34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ރ. އަތޮޅު އޮޑިޝަނަށް ނަގާ ބައިވެރިން ހޮވުމަށް، 13 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އޮޑިޝަންއިން މިރަށުން ހޮވިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓާއި މާކްސް ޝީޓް މިޢުލާނާއިއެކު ޢާއްމުކުރީމެވެ.


ޤުރްއާން އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް އާންމުކުރުން ޤުރްއާން އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް އާންމުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 4:51 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.