ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 21ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. ކައުންސިލްގެ ,19،20 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
3. ދަނޑުވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 2 ޝަކުވާ ފޯމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
4. ފެނާއި ނަރުދަމާ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން


ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 21ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 21ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:04 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.