ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންއާއި ގުޅޭ

34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ރ. އަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިރަށުން ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަން މާދަމާ (13 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު) މެންދުރުފަހު 3:45 ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، އޮޑިޝަންގެ ބައިވެރިންގެ ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ސްކޫލަށް ހާޟިރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ.

ޑްރެސްކޯޑު: ސްކޫލު ދަރިވަރުން- ސްކޫލް ޔުނީފޯމްގައި

އެހެން ބައިވެރިން - އާދައިގެ ހެދުން (ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ތައްޔާރުވެ އެކަމަށް އެކަށޭނެ ހެދުމެއް)

މިއިޢުލާނާއިއެކު އޮޑިޝަންގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓާއި އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ތާވަލް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.


ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންއާއި ގުޅޭ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންއާއި ގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 4:23 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.