ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އެމްޓީސީސީ ސައިޓުގައި ހުރި އަމިއްލަ މީހުންގެ ތަކެތި ނެގުން

މި ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެމްޓީސީސީގެ ޓީމްގެ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ސައިޓެއްގެ ގޮތުގައި، މިރަށު އައު އިންޖީނުގޭގެ އުތުރުން އޮތް ބިންވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ.

ވީމާ، އެ ބިމުގައި އެއްވެސް އާންމު ރައްޔިތެއްގެ އެއްޗެއް ހުރިނަމަ، 8 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެތަކެތި ނަގާ ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާއިއެކު އެކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބިމުގެ ޗާޓެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.


އެމްޓީސީސީ ސައިޓުގައި ހުރި އަމިއްލަ މީހުންގެ ތަކެތި ނެގުން އެމްޓީސީސީ ސައިޓުގައި ހުރި އަމިއްލަ މީހުންގެ ތަކެތި ނެގުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:16 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.