ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. ކައުންސިލްގެ ,15 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
3. ކައުންސިލުންދޭ ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސް އާއިއެކު އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
4. ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބައެއް ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:29 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.