ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. ކައުންސިލްގެ ,15،16 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
3. ފޭސް ޖަމުޢިއްޔާއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ނަންބަރު FACE/2021/A05 ގައިވާ ބިމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:31 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.