ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. ކައުންސިލްގެ ,1211ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
3. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި، ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހަދަންޖެހޭ ކޯޑުތަކާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
4. މިހިރީ5 ބޯޓް އަޑިއަށް ދިޔަ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ގަސްކާނާ މަޢާފުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާފައިވާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަމްބަރ I-POL(RA)/221/2021/58 (15 ޖުލައި 2021) ސިޓީއާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
5. މިރަށު އަލުންތިލަ ގޯއްޗާއި، މީނާޒް ގޯއްޗާއި، އައްސޭރި ގޯއްޗާއި، ފުރެޝް ގޯތި ހިމެނޭ ކޮށީގެވަށައިގެންވާ މަގާއި ގޯޅި ތެދުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
6. އަލަށް ހަދާ މަގުތަކުގައި ހުރި ރުއްގަސް ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:44 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.