ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 11ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

ތާރީޚް. 04 އޮގަސްޓް 2021 (ބުދަ)
ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 11:00

އެޖެންޑާ

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
ކައުންސިލްގެ ,109ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، ކުލީ ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޝޫލު ފާސްކުރުން.
ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 11ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 11ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.