ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު 3 ވަަަަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
4. ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
5. ކޮވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންް

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:37 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.