ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލުން ‏ފައިނު ‏ސްކޫލްގެ ‏މުވައްޒަފުންނާ ‏ބައްދަލުކޮށްފި

ކައުންސިލުން ‏ފައިނު ‏ސްކޫލްގެ ‏މުވައްޒަފުންނާ ‏ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލުން ‏ފައިނު ‏ސްކޫލްގެ ‏މުވައްޒަފުންނާ ‏ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.
ކައުންސިލުން ‏ފައިނު ‏ސްކޫލްގެ ‏މުވައްޒަފުންނާ ‏ބައްދަލުކޮށްފި ކައުންސިލުން ‏ފައިނު ‏ސްކޫލްގެ ‏މުވައްޒަފުންނާ ‏ބައްދަލުކޮށްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:47 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.