ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މަދިރި ‏އުފެދޭ ‏ތަންތަން ‏ނައްތާލުމަށް ‏ހަރަކާތެއް ‏ހިންގައިފި

މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ހަތަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 
މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެނެވެ. 
މަދިރި ‏އުފެދޭ ‏ތަންތަން ‏ނައްތާލުމަށް ‏ހަރަކާތެއް ‏ހިންގައިފި މަދިރި ‏އުފެދޭ ‏ތަންތަން ‏ނައްތާލުމަށް ‏ހަރަކާތެއް ‏ހިންގައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:41 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.