ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މަދިރިއަށް ‏ފޮގް ‏ކުރުމުގެ ‏މަސައްކަތް ‏ކޮށްފި

ފައިނު ކައުންސިލުން މަދިރޮއަށް ފޮގް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކޮށްފިއެވެ. 
މަދިރިއަށް ‏ފޮގް ‏ކުރުމުގެ ‏މަސައްކަތް ‏ކޮށްފި މަދިރިއަށް ‏ފޮގް ‏ކުރުމުގެ ‏މަސައްކަތް ‏ކޮށްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:23 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.