ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުމާއި މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އަރާ ބަންޑާރަ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 12:04 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.