ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ސާވޭއަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ރަށު ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ސާވޭއަށް ވޮލަންޓިއަރުން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ އުމުރުން 18 އާއި 35 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބޭފުޅުން ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯމް މެދުވެރިކޮށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 24 ޖޫން 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 އެވެ.


ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ސާވޭއަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ސާވޭއަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 12:28 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.