ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

06 ޖޫން 2021 ވަނަ ދަވަހު މި ރަށް މޮނިޓަރިންގއަށް ލުމާއިގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނާއި އާމްދަނީ އަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާ، އަމިއްލަ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯމް މެދުވެރިކޮށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 30 ޖޫން 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 އެވެ.


ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:39 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.