ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 26 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ބައްަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބު ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅާދީފައިވާނީ ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްގެނެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:40 PM Rating: 5

1 comment:

  1. Merkur Slots Machines - SEGATIC PLAY - Singapore
    Merkur Slot kadangpintar Machines. https://deccasino.com/review/merit-casino/ 5 star rating. The Merkur https://septcasino.com/review/merit-casino/ Casino game was the first to feature https://septcasino.com/review/merit-casino/ video 토토 사이트 slots in the entire casino,

    ReplyDelete

Powered by Blogger.