ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 26 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ބައްަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބު ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅާދީފައިވާނީ ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްގެނެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:40 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.