ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާގުޅޭ

މިރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، 10 ދުވަހުގެ, ގޯތި ތެރޭގައި ގަސް އިންދާ ހައްދަން ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް 21 ޖަނަވަރީ 2021 އިން 01 ފެބްރުއަރީ 2021 އަށް ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދުރުވާއިރު އައިޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.


ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާގުޅޭ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:11 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.