ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރަށުގެ މަގުތަކުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް ހުރި ރުއްގަސް ކޮށުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

ރަށުގެ މަގުތަކުގައި މަގުމައްޗަށްވާގިތަށް ހުރި ރުއްގަހުގެ އަފިތައް ކޮށާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ.

މިމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ، ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ރަށުގެ މަގުތަކުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް ހުރި ރުއްގަސް ކޮށުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި ރަށުގެ މަގުތަކުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް ހުރި ރުއްގަސް ކޮށުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:12 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.