ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލް ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މިރަށުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް މޮޅަށް ފުޓްސަލް ކުޅޭ ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 25 ޑިސެމްބަރ 2019ގައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 15 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ 13:00 ގެ ނިޔަލަށްވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިކައުންސިލުންނާއި މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދުވެސް މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ


ފައިނު ކައުންސިލް ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ފައިނު ކައުންސިލް ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:30 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.