ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:14 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.