ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. މާހިލް މުޙައްމަދު. ހަނދުވަރީގެ ރ. ފައިނު
2. އައިޝަތު ވިޝާޔާ ސިޔާމް. މަލަސް ރ. ފައިނު
3. އައިމިނަތު ނޫރާ އިބުރާހީމް. ނޫއަލި ރ. ފައިނު
4. އާއިޝަތު ޢީމާން. ސަތަރުގެ ރ. ފައިނު
5. ނަފްޙާ ނަސީމް. އަށްސޭރި ރ. ފައިނު
6. ފާޠިމަތު ޢީނާ. ވައިޓްރޯސް ރ. ފައިނު
7. ޙުސައިން އިރުޝާމް. މީނާޒް ރ. ފައިނު

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.


އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 1:12 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.