ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް އޮޑިޝަނެއް ބާއްވައިފި

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި އޮޑިޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއޮޑިޝަން ބޭއްވިފައިވަނީ 06 އޮކުޓޯބަރ 2019 ވީ އާއްދިއްތަ ދުވަހުރޭ 20:30 ގައި ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްގެ ޢިމާރާތުގެ ހޯލްގައެވެ. މިއޮޑިޝަންގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވީ ކޮށްދެއްވީ ސްކޫލް ޤްރުޢާން ޓީޗަރ ޢަލީ އާދަމް މަނިކާއި، ޢިމާމް އަޙުމަދު ޢުމަރު މަނިކާއި، ހަނދުވަރީގޭ އާތިފާ އިބުރާހީމް މަނިކުއެވެ. މިއޮޑިޝަންގައި 14 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް އޮޑިޝަނެއް ބާއްވައިފި އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް އޮޑިޝަނެއް ބާއްވައިފި Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 5:24 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.