ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 15 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގައި ނަން ނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އޮޑިޝަން ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.


އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 1:49 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.