ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ ބިން ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މިރަށުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސްތައް ނަގައި ބިން ސާފުކޮށް، އެބިމުގައި ހުންނަ ބޮޑެތި ރުއްގަސް ނަގާފައި ހުންނަ ވަޅުގަނޑުތަކަށް ފަސްލާ އެއްވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީގަޑީގައި ނަމަ 6580072 ނުވަތަ 7994253 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 9 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.


ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ ބިން ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ ބިން ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:50 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.