ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފިމިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް 18 ނޮވެމްބަރ 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.  މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ.  ދިދަ ނެގުމަށްފަހު ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުން އޮތެވެ. 

މިރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ، ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް އެެރުވުނު ބިލެއް މީރުކޮށްލުމަކުންނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރަށުގެ ކުދިބޮޑު ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފި ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފި Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:36 PM Rating: 5
Powered by Blogger.