ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

މިރަށު ވީސަންގޭ އިބުރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު ގޯއްޗާއި، މަހުމާގޭ މަރިޔަމް ޢަލިމަނިކު ގޯތީގެ އުތުފަރާތު މަގުގައިހުރި ރުއްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދު 21 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 29 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ  އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ. 

ނަންބަރު: (IUL)311/311/2017/45
މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:33 PM Rating: 5
Powered by Blogger.