ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއަށް ދޫކުރުން

ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްގެ ފަރާތުން މިމަހުގެ 13 ން 15 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ސީވައިއެސް ވަންޑޭކަޕް 2017" އަށް މިރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެކުލަބުގެ އެދުމުގެމަތިން ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. 

މިހެންވެ މިވާހަކަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ބޭނުން ކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 


ނަންބަރު: (IUL)311/311/2017/44
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއަށް ދޫކުރުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއަށް ދޫކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:29 PM Rating: 5
Powered by Blogger.