ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބަނދަރު ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނެގުނު ބައެއް ގަސްތަކުގެ ލަކުޑިތައް ނީލަން ކިޔުން 18 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:00 ގައި އޮންނާނެއެވެ. 

ވީމާ، މިނީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނަންބަރު: (IUL)311/311/2017/41
ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:34 PM Rating: 5
Powered by Blogger.