ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕްޑޭ ފާހަގަކުރުން

ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕްޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 16 އިން ފެށިގެން 1 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގައި 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިރަށުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޙަރަކާތުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާނީ ރަށުގައިހުރި މުޢައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާާއި، ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންނެވެ. 

ވީމާ، މިޙަރަކާތްތަކުގައި ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތު އެންމެހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިއިދާރާގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއްކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

  • 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7:30 ން 11:30 އަށް ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ގޮނޑުދޮށުގެ ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމާއި  ބަނދަރު ސާފުކުރުން.

ނަންބަރު: 2017/1
ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕްޑޭ ފާހަގަކުރުން ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕްޑޭ ފާހަގަކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 3:54 AM Rating: 5
Powered by Blogger.