ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ހާފިޒުއަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ނިންމުން

ކުރީ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ކައުންސިލުންއެދިގެން މިސްކިތުގައި ޤުރްއާން ކްލާސް ހިންގަވާދެއްވާފައިވާތީއާއި އަދި ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްދެއްވާފައިވާތީވެ އެކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން 2000/- ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއި ހަނދާނީލިޔުމެއް ކައުންސިލުންދިނުމަށް ނިންމުން.


މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 20 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ 3 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 

ހާފިޒުއަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ނިންމުން ހާފިޒުއަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:04 PM Rating: 5
Powered by Blogger.