ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއަށް ދޫކުރުން

ފިޠުރު ޢީދާއި ގުޅުވައިގެން ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2017" ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކުލަބް ޔަންގުސްޓަރސްގެ އެދުމުގެ މަތިން، މިރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު 23 ޖޫން 2017 އިން  30 ޖޫން 2017 ގެ ނިޔަލަށް އެކުލަބަށްވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.

މިހެންވެ މިވާހަކަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ބޭނުންކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 
 
27 ރަމަޟާން 1438
22 ޖޫން 2017 

(IUL)311/311/2017/27
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއަށް ދޫކުރުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއަށް ދޫކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:55 AM Rating: 5
Powered by Blogger.