ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރެފްރީ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައް އެފްއޭއެމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ގުޅޭ

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދަވާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް އެއެސޯސިއޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތުން މިހާރުދަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ. 
އެހެންކަމުން، އެފް.އޭ.އެމްގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދަވާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ، މިރަށަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން، މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ފޯމް ނަންގަވާ 21 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 
24 ރަމަޟާން 1438
19 ޖޫން 2017

(IUL)311/311/2017/26
ރެފްރީ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައް އެފްއޭއެމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ގުޅޭ ރެފްރީ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައް އެފްއޭއެމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:25 AM Rating: 5
Powered by Blogger.