ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ދަޢުވަތު

ފައިނު ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކައުންސިލަރުން މަޤާމްގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 03 ޖޫން 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ގައި ފައިނު ސުކޫލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި، ކައުންސިލަރުން އެބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި ހުވާގެ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރެއްވުން އޮންނާނެއެވެ. 

ވީމާ، މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވާހާގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. 
04 ރަމަޟާން 1438
30 މެއި 2017


(IUL)311/311/2017/22
އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ދަޢުވަތު އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ދަޢުވަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:06 PM Rating: 5
Powered by Blogger.