ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޤުރުއާން ކުލާހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

މިރަމަޟާން މަހު ޙިފުޡުކޮށް ތަރާވީޚް ނަމާދު ކުރުމަށް ގެނެވުނު ހާފިޠު ހުންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިރަށު ޚުކުރު މިސްކިތުގައި ޤުރުއާން ކުލާހެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މިކުލާހުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 5 އަހަރާއި 12 އަހަރާއިދެމެދުގެ އަންހެން ކުދިންނާއި، 5 އަހަރާއި 18 އަހަރާއިދެމެދުގެ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. މިކުލާސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރަމަޟާން 06 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށެވެ.

 ވީމާ، މިކުލާހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިއަދު 29 މެއި 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 މެއި 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:30 ކުރިން ކައުންސިލަށް ޙާޞިރުވެ ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިކުލާހާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި 6580072 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
02 ރަމަޟާން 1438
28 މެއި 2017
(IUL)311/311/2017/21
ޤުރުއާން ކުލާހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޤުރުއާން ކުލާހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:58 PM Rating: 5
Powered by Blogger.