ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017 ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 އަށް ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުން މިއަދުގެ 10:00 ގައި
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.  ގުރުއަތުލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވަނީ 6 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ. އެއީ، ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން 3 ކެނޑިޑޭޓުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން 3 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.

ކެނޑިޑޭޓުން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 : އަޙުމަދު ރިޝްފާން
  • ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 : ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން
  • ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 3:  އިބްރާހީމް ނާޞިރު
  • ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 4: އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު
  • ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 5: މުޙައްމަދު ނިޒާމް
  • ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 6: މުޙައްމަދު ރަމީޒް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017 ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017 ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:51 AM Rating: 5
Powered by Blogger.