ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ

މިރަށު ހުކުރުމިސްކިތް މަސްޖިދުލް ފަލާހުން ނަގާފައިވާ ބައެއްތަކެއްޗާއި، މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތިރީގައިމިދަންނަވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިޔުން 17 ފެބުރުއަރީ 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 9:00 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.
ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެދުވަހުގެ އެގަޑިޔަށް އެސަރަޙައްދަށް ޙާޟިރުވުން އެދެމެވެ.
މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 6580072 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

8 އުސާ ސީލިންގ ފަންކާ 56" ގެ ( މިސްކިތުން ބައުވެގެން ނަގާފައިހުރި)
4 ފަންކާ ފާރުގާ ހަރުކުރާ ( މިސްކިތުން ބައުވެގެން ނަގާފައިހުރި)
ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ފައިފުރި، މުސައްލަތައް
މަގުހެދުމާއި،ކުނިކޮށިއަޅާބިންސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ރުއްތަކަކާއި،މިދިލި،ބަނބުކެޔޮ ގަސް

15 ޖުމާދުލްޢޫލާ 1438
12 ފެބުރުއަރީ 2017


No. IUL-311/311/20173
ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:50 PM Rating: 5
Powered by Blogger.