ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބަނދަރުގެ ސިޑިތަކުގައި ޗެންޗޭނު ޖެހުމާއި ބުރުތަކުގައި މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބަނދަރުގައި ހަދާފައިވާ ބުރުތަކުގައި މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި ސިޑިތަކުގައި ޗެންޗޭނު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން މުށި ޖެހުމުގެ މިމަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ޙަވާލު ކުރެވިގެނެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބަނދަރުގައި ހަދާފައިވާ ޖުމުލަ 21 ބުރުގައި މުށި ޖެހިގެންދާނެއެވެ. އަދި ބަނދަރުގައި ހަދާފައިވާ ސިޑިތަކުގައި ޗެންޗޭނު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިއަދުވަނީ ފަށާފައެވެ.
ޗެންޗޭނު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނެވެ. ބަނދަރުގައި ހަދާފައިވާ 4 ސިޑީގައިވެސް ޗެންޗޭނު ހަރުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ ބޮޑު 1 ސިޑިއާއި ކުޑަ 3 ސިޑިއެވެ.

ބަނދަރުގެ ސިޑިތަކުގައި ޗެންޗޭނު ޖެހުމާއި ބުރުތަކުގައި މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި ބަނދަރުގެ ސިޑިތަކުގައި ޗެންޗޭނު ޖެހުމާއި ބުރުތަކުގައި މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:02 AM Rating: 5
Powered by Blogger.