ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނީލަން ކިޔުއްވާ ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 26 ނޮވެމްބަރ 2016 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 10:00ގައި އޮންނާނެއެވެ. 


ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން އެދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް އަތޮޅުގެ ގޯތިތެރެއަށް ދުރެވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ.  
21 ޞަފަރު 1438
21 ނޮވެމްބަރ 2016


ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނީލަން ކިޔުއްވާ ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނީލަން ކިޔުއްވާ ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:51 AM Rating: 5
Powered by Blogger.