ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

މިއަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ 2 ނޮވެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 11؛45 ގައި ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުން  ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ. 
ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:15 PM Rating: 5
Powered by Blogger.