ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގޭބިސީތަކުން ނެގޭކުނި ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި

ގޭބިސީތަކާއި، ސައިހޮޓާ ، ފިހާރަ އަދި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުން ނެގޭ ކުނި ޕިކަޕްގައި ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މިއަދު
ފަށައިފިއެވެ. މިޚިދުމަތަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން މަހުފީއެއް ނެގިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތަކެވެ. ކުނި ކޮށްޓަށް ކުނި ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ ކުނިކޮށީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ހޮނިހިރު އަދި ބުދަ މިދެދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 ން .10:30 އަށް ގޭގެއިން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ

ގޭބިސީތަކުން ނެގޭކުނި ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި ގޭބިސީތަކުން ނެގޭކުނި ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:58 PM Rating: 5
Powered by Blogger.