ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އިޢުލާން - ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އިޢުލާން - ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އިޢުލާން - ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:18 AM Rating: 5
Powered by Blogger.