ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޮޑު ހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި

ރ. ފައިނު އިރުމަތީ ފަރާތުން ގިރަމުން އަންނަ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑުހިލަ ޖަހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިމަސައްކަތަކީ އެމްޓީސީސީއާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. 
ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޮޑު ހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޮޑު ހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:02 PM Rating: 5
Powered by Blogger.