ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބަނދަރުގައިހުރި ރުއްތަކުގެ ވަށައިގެން ބުރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބަނދަރުމަތީ ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ ވަށައިގެން ބުރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިމަސައްކަތް މިއަދު ފަށާފައިވަނީ ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބަނދަރުމަތީ ޖަހާފައިވާ ހުރިހާ ރުކެއް ވަށައިގެން ބުރު ހެދިގެންދާނެއެވެ.

ބަނދަރުގައިހުރި ރުއްތަކުގެ ވަށައިގެން ބުރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި ބަނދަރުގައިހުރި ރުއްތަކުގެ ވަށައިގެން ބުރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:48 PM Rating: 5
Powered by Blogger.